Algemeen

TALENTSCAN

Voor teams

Wanneer medewerkers in een team samenwerken, dan kan dat nog wel eens spanning c.q. conflicten opleveren. Dan rijst de vraag: Hoe kunnen wij als team nog beter samenwerken? Vaak vraagt men zich ook af: Welke kwaliteiten zijn er in ons bedrijf/team aanwezig? Wat betekent dat voor de rolverdeling in ons bedrijf/team? Hoe kan ik gericht investeren in mensen ten behoeve van het bedrijfsresultaat? Hoe kan ik mensen behouden voor mijn organisatie door ze de juiste uitdaging te bieden?

De Talentscan wordt gebruikt om alle persoonlijke profielen van medewerkers in kaart te brengen. Aan de hand van het resultaat gaan wij bekijken wie jullie zijn als team en krijg je handreikingen op het gebied van communicatie, talenten en groeipotentieel.

#alttekst