Algemeen

Kwaliteitszorg

Hoe gaan u en uw medewerkers zich voorbereiden op de beheersmodel audit?

Assist4you helpt praktijken met deze voorbereidingen. Wij hebben een digitaal handboek ontwikkeld waarmee uw kwaliteit met succes getoetst wordt.

Tijdens een 2-daagse cursus:
- hebben wij punt voor punt de eisen uit de beheersmodel audit
doorgelopen, toegelicht en verwerkt in uw eigen digitale
kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat er op het gebied van dossiervorming geëist
wordt en hebben wij samen de dossiervorming van uw praktijk
bekeken.
- zijn alle verplichte procedures en formulieren met u besproken
en toegevoegd aan uw eigen kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat de eisen zijn t.a.v. een audit en hoe een
audit wordt uitgevoerd door een auditbureau in opdracht van de
zorgverzekeraar.

Waar:
De plaats van de cursus wordt in onderling overleg afgestemd.

Wanneer:
De data voor de cursus worden in onderling overleg afgestemd.

Voor wie:
De cursus is nuttig voor alle fysiotherapeuten.

Contact:
Indien u over dit onderwerp meer informatie wilt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Nicole Fontijn van Assist4you. Dit kan per email (info@assist4you.nl) of per telefoon (06-46338651).

Hoe gaan u en uw medewerkers zich voorbereiden op implementatie en certificering volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapie?

Een aantal praktijken grijpen dit moment aan om zich niet alleen bezig te houden met de onderdelen van de beheersmodel audit, maar willen hun hele organisatie meer structuren en op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Dit kan met het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapie. Wanneer u deze norm m.b.v. Assist4you heeft geïmplementeerd in uw organisatie, dan voldoet u automatisch aan alle eisen van de beheersmodel audit.

Assist4you helpt praktijken met deze voorbereidingen. Wij hebben een digitaal handboek ontwikkeld waarmee uw kwaliteit met succes getoetst wordt.

Tijdens een 6-daagse cursus:

- hebben wij punt voor punt de eisen uit het HKZ certificatieschema
Extramurale
fysiotherapie doorgelopen, toegelicht en verwerkt in uw eigen digitale
kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat er op het gebied van dossiervorming geëist
wordt en hebben wij samen de dossiervorming van uw praktijk
bekeken.
- zijn alle verplichte procedures en formulieren met u besproken
en toegevoegd aan uw eigen kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat de eisen zijn t.a.v. een certificering en hoe een
certificering wordt uitgevoerd door een certificerende instantie.
Een certificering van de is geen verplichting.

Waar:
De plaats van de cursus wordt in onderling overleg afgestemd.

Wanneer:
De data voor de cursus worden in onderling overleg afgestemd.

Voor wie:
De cursus is nuttig voor alle fysiotherapeuten. Er is geen specifieke vooropleiding nodig.

Duur:
De cursus zal 1 keer per maand 1 dag in beslag nemen van 09.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn er 6 cursusdagen.

Voorbereiding en studiebelasting:
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ca. 16 uur per studiebijeenkomst.

Contact:
Indien u over dit onderwerp meer informatie wilt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Nicole Fontijn van Assist4you. Dit kan per email (info@assist4you.nl) of per telefoon (06-46338651).

ISO 9001 voor de Zorg (NEN-EN 15224)

Binnen de Logopedie is de kwaliteitstoets een feit. Een aantal praktijken grijpen dit moment aan om zich niet alleen bezig te houden met de onderdelen van de kwaliteitstoets, maar willen hun hele organisatie meer structureren en op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Dit kan met de ISO 9001 voor de zorg. Wanneer u deze norm m.b.v. Assist4you heeft geïmplementeerd in uw organisatie, dan voldoet u automatisch aan alle eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie.

Hoe gaan u en uw medewerkers zich voorbereiden op de implementatie en certificering volgens de ISO 9001 voor de Zorg?

Assist4you helpt praktijken met deze voorbereidingen. Wij hebben een digitaal handboek ontwikkeld waarmee uw kwaliteit met succes getoetst wordt.

Tijdens een 6-daagse cursus:

- hebben wij punt voor punt de eisen uit de ISO 9001 voor de zorg
doorgelopen, toegelicht en verwerkt in uw eigen digitale
kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat er op het gebied van dossiervorming geëist
wordt en hebben wij samen de dossiervorming van uw praktijk
bekeken.
- zijn alle verplichte procedures en formulieren met u besproken
en toegevoegd aan uw eigen kwaliteitshandboek.
- weet u precies wat de eisen zijn t.a.v. een certificering en hoe een
certificering wordt uitgevoerd door een certificerende instantie.

Waar:
De plaats van de cursus wordt in onderling overleg afgestemd.

Wanneer:
De data voor de cursus worden in onderling overleg afgestemd.

Voor wie:
De cursus is nuttig voor alle logopedisten. Er is geen specifieke vooropleiding nodig.

Duur:
De cursus zal 1 keer per maand 1 dag in beslag nemen van 09.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn er 6 cursusdagen.

Voorbereiding en studiebelasting:
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ca. 16 uur per studiebijeenkomst.

Contact:
Indien u over dit onderwerp meer informatie wilt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Nicole Fontijn van Assist4you. Dit kan per email (info@assist4you.nl) of per telefoon (06-46338651).